اطلاعیه مهم و فوری

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان محترم در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک،کامپیوتر و تجارت الکترونیک می رساند زمان برگزاری نمایشگاه به تاریخ 13 الی 16 شهریور ماه سال جاری موکول گردید