استقبال گسترده مخاطبان از سخنرانی‌های اعضای کمیسیون افتا در الکام‌تاکز

موضوع امنیت در اینترنت اشیا در بخش الکام‌تاکز بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ برگزار شد.

ستاد خبری الکامپ 24- سید محمدرضا رشتی از شرکت شتاب و عضو کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این سخنرانی به بررسی تجربیات امنیتی واقعی دنیا در حوزه IoT و نتایج آن پرداخت. وی همچنین راهکارهای امن‌سازی اینترنت اشیا و روش‌های جلوگیری از ریسک‌های مرتبط را برشمرد.

براساس این گزارش، سخنرانی‌های اعضای کمیسیون افتا در الکام‌تاکز با استقبال قابل توجه مخاطبان روبرو شد. سخنرانی علی عباس‌نژاد با موضوع Threat intelligence و سخنرانی مهرآزما با موضوع امنیت کلان داده و همچنین سخنرانی امنیت در سامانه های صنعتی توسط شرکت امن افزار از جمله پرمخاطب‌ترین سخنرانی‌های بخش الکام‌تاکز نمایشگاه بیست و چهارم بود و با توجه به این استقبال گسترده، شنیده می‌شود ارایه این مباحث در قالب سمینارهایی از سوی کمیسیون افتا ادامه خواهد داشت.