الکامپ 24، بزرگ‌ترین گردهمایی ICT ایران است

ستاد خبری الکامپ 24- سید حسین هاشمی افزود: رسالت بخش فناوری اطلاعات تغییر رویه های سنتی به دیجیتال است که این رویکرد در بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک؛ کامپیوتر و تجارت الکترونیکی به خوبی دیده می شود.

وی ادامه داد: محصولات و شرکت‌هایی که در همه بخش‌ها شرکت کرده‌اند تغییر روش‌های سنتی به دیجیتال را انجام می‌دهند و ایران دیجیتال را رقم خواهند زد.

هاشمی افزود: درحالی که بخش سنتی در جهان روبه افول است بخش فناوری اطلاعات به علت بزرگ‌ترشدن بازار آن از رشد و شکوفایی بیشتری برخودار شده است.

به گفته وی، رشد بخش فناوری اطلاعات به رغم همه مشکلات  و نابسامانی‌های اقتصادی همچنان روبه جلو است.

هاشمی ادامه داد: اگر شرایط اقتصادی مطلوب‌تر بود و امکان حضور همه شرکت‌ها فراهم می‌شد نمایشگاه امسال از این  هم بزرگ‌تر می‌شد.