نخستین میز خدمت الکترونیکی روی پیام رسان بومی مستقر شد

مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری خراسان رضوی گفت: پس از الزام استقرار میز خدمت الکترونیکی در دستگاه‌های خدمات دهنده نخستین میز خدمت الکترونیکی روی یک پیام رسان بومی در استان خراسان رضوی راه اندازی شده تا ارباب رجوع بتواند از مراحل پیشرفت نامه‌های اداری و فرآیندهای خدمت مطلع شود.

ستاد خبری الکامپ ۲۴- دولت استانداری خراسان رضوی با اشاره به خدمات الکترونیکی متعدد این دستگاه به شهروندان و سرویس‌های جدید ارایه شده در نمایشگاه الکامپ گفت: پس از الزام استقرار میز خدمت الکترونیکی در دستگاه های خدمات دهنده برای نخستین بار در کشور سرویس میز خدمت الکترونیکی روی یک پیام رسان بومی در استان خراسان رضوی راه اندازی شده است.

به گفته وی، پیام رسان گپ تنها پیام رسان بومی این استان است و این سرویس روی گپ ارایه شده است.

روح بخش گفت: استقرار میز خدمت الکترونیکی روی پیام رسان علاوه بر مسیولیت اولیه اطلاع رسانی به مردم از طریق پورتال رسمی استانداری انجام شده است.

مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: با استفاده از این امکان مراجعان و ارباب رجوع‌های دستگاه‌های خدمات دهنده در استان خراسان رضوی می توانند برای نامه‌های اداری کد رهگیری بگیرند و از طریق میز خدمت الکترونیکی در  پیام رسان از پیشرفت مراحل نامه‌های اداری ثبت شده خود مطلع شوند.

وی توضیح داد: در این امکان، کاربر می تواند مراحل گردش کار نامه اداری، فرآیندها و مستندات مورد نیاز، سوالات متداول و مدت زمان انجام خدمت را ببیند و درباره خدمات ارایه شده نظر دهد. همچنین برای اطلاع رسانی مراحل پردازش امور به ارباب رجوع امکان ارسال پیامک نیز وجود دارد.